За нас

НОВИНИ

15.08.2023г.

Logo Norway Grants

 

Innovation_Norway_logo

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

с предмет: Дигитална система за планиране, организация, отчет и анализ на производствените процеси в Мебели Драги АД

Мебели Драги АД обявява публична покана с предмет: Доставка на оборудване за технологичен производствен мониторинг в Мебели Драги АД в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ 2021/587854 Green investments in Total M, по приоритетна област Иновации за зелена индустрия (Малка грантова схема) на програма Развитие на бизнеса, иновациите и МСП, с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014-2021г.

ДОКУМЕНТИ:

1. Публична обява

2. Техническа спецификация

3. Образец на изисквания към офертите

4. Образец на оферта за участие

5. Образец на договор

6. Декларация за регистрация

7. Образец на декларация на кандидата

8. Образец на декларация на подизпълнител

10.08.2023г.

Заповед за прекратяване на процедура за определяне на изпълнител чрез публична покана на основание чл. 7 от ПМС 118/20,05,2014 г. с предмет „Доставка на оборудване за технологичен производствен мониторинг“ на Мебели Драги АД поради  установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

Заповед за прекратяване

07.08.2023г.

Logo Norway Grants

 

Innovation_Norway_logo

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

с предмет: Дигитална система за планиране, организация, отчет и анализ на производствените процеси в Мебели Драги АД

Мебели Драги АД обявява публична покана с предмет: Дигитална система за планиране, организация, отчет и анализ на производствените процеси в Мебели Драги АД в рамките на изпълнявания проект Иновации за зелена индустрия (Малка грантова схема) на програма Развитие на бизнеса, иновациите и МСП с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г. съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ 2021/587854 Green investments в Мебели Драги.

ДОКУМЕНТИ:

1. Публична обява

2. Техническа спецификация

3. Образец на изисквания към офертите

4. Образец на оферта

5. Образец на договор

6. Декларация за регистрация

7. Образец на декларация на кандидата

8. Образец на декларация на подизпълнител

27.07.2022г.

Logo Norway Grants

 

Innovation_Norway_logo

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

с предмет: Дигитална система за планиране, организация, отчет и анализ на производствените процеси в Мебели Драги АД

Мебели Драги АД обявява публична покана с предмет: Дигитална система за планиране, организация, отчет и анализ на производствените процеси в Мебели Драги АД в рамките на изпълнявания проект Иновации за зелена индустрия (Малка грантова схема) на програма Развитие на бизнеса, иновациите и МСП с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г. съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ 2021/587854 Green investments в Мебели Драги.

ДОКУМЕНТИ:

1. Публична обява

2. Техническа спецификация

3. Образец на изисквания към офертите

4. Образец на оферта за участие

5. Образец на договор

6. Декларация за регистрация

7. Образец на декларация на кандидата

8. Образец декларация на подизпълнител

9. Методика за оценка

10. Регистър финал

13 май 2022 год.

С решение на общото събрание на съдружниците на Тотал-М ООД, на 13 май 2022 година дружеството бе преобразувано в Мебели ДРАГИ АД.

 

29.11.2021г.

На 29.11.2021 г. ТОТАЛ-М ООД  получи от ИАНМСП своя ваучер №000533 на стойност 20 000 лв. за проект BG16RFOP002-2.083-0577-С01 Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии. Ваучерът е валиден от 26.11.2021 г. за срок от 5 (пет) месеца.

Обща цел на проекта: Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (наричана навсякъде в текста за краткост Ваучерна/та схема), е насочена към повишаване капацитета на българските малки и средни предприятия (МСП) за конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес чрез предоставяне на услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии. Успешното реализиране на ваучерната схема ще допринесе за развитието на българските малки и средни предприятия (МСП) и стимулиране на основните им дейности чрез трансформиране на бизнеса и информационните процеси на основата на базирани на информационни и комуникационни системи и приложения.

Ваучерът тип 2 група 2 за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси ще бъде покрит със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на безвъзмездната финансов помощ е 20 000 лв., от които 17 000 лв. европейско и 3 000 лв. национално съфинансиране.

 

11.10.2021г.

Фирма Тотал-М ООД кандидатства и е одобрена за финансиране от Министерството на икономиката по проект BG16RFOP002-2.089-0445-C01 Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

06.07.2020г.

Фирма Тотал-М ООД кандидатства и е одобрена за финансиране от Министерството на икономиката по проект: BG16RFOP002-2.073-2977-C01
„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

 

20.02.2020г.

Фирма Тотал-М ООД кандидатства и е одобрена за безвъзмездно финансиране от Министерството на икономиката по проект: Подобряване на производствения капацитет в Тотал-М ООД. Проектът е насочен към разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект на Тотал-М ООД в гр. Шумен за производство на Мебели DRAGI.

За повече информация относно проекта, моля погледнете прикачения файл.

Спечелен проект

 

За нас

Тотал - М ООД е българска фирма, производител на мебели, създадена през 1990 г. Със своята дейност, фирмата налага едно ново и различно виждане в производството на мебели, предлагайки своите уникални изделия под запазената марка Мебели DRAGI.

Продуктите на Тотал - М ООД се отличават със собствен характер и иновативност. Съвременният дизайн, доброто качество, функционални и практични са качествата на предлаганите от фирмата изделия.

Компанията предлага решения за всички видове клиенти:

  • корпоративни;
  • търговци;
  • крайни потребители.

Специализирана е в производството на обзавеждане в три основни направления - офис обзавеждане, детско обзавеждане, обзавеждане за хотели и ваканционни селища.

Тотал - М ООД е член на Браншова камара на дървообработващата и мебелна промишленост и има внедрени:
- Система за контрол на качеството по стандарт ISO 9001:2008;
- Система за здравословни и безопасни условия на труд по система OHSAS 18001:2007

Помещава се върху собствен парцел от 4600 кв.м., който обединява сгради с РЗП 2260 кв.м., в т.ч. :
- цех Корпусна мебел, в който се произвеждат мебели от ПДЧ, MDF и фурнир;
- цех Тръбни мебели, в който се изготвят изделия от метал и метални профили. Цехът е оборудван с универсални машини за рязане, огъване, пробиване, фрезоване и пресоване, както и с участък Прахово боядисване;
- склад Консумативи и материали, склад Готова продукция, офиси и мострена зала.

С постоянни посещения и участия в български и международни изложения, с коректно отношение към клиентите, Тотал - М ООД печели име на добър и коректен партньор в областта на мебелното производство. Доказателство за това са многото привлечените партньори и спечелени награди : Най-добра мебелна композиция 2005, Мебел на годината 2011, номинация за Българска мебел на годината 2013, както и приз за Значим принос при осигуряване на безопасност и здраве при работа 2015.

Участия в изложения - български и международни:

  • До 1996 г. на Пловдивския панаир;
  • От 1997 г. до 2004 г. на Стройко- София;
  • През 2002 г. на ORGATEC 2002 Кьолн, Германия;
  • През 2008  г. и 2011 г. на IMM 2008 и IMM 2011  в Кьолн, Германия;
  • През 2011 г. на BIFE 2011 в Букурещ, Румъния;
  • През 2005 г., 2008 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г., 2013 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г. и 2019 г. в Светът на мебелите - София.

Фирма Тотал-М ООД е член на Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост

Мебели DRAGI - бус